Akkumulátor szerelési utasítás

 

  • Szállítás
Az összes cella és monoblokk függőleges helyzetben szállítandó. A rövidre zárás elkerülése érdekében a kivezetéseket teljesen le kell szigetelni. A látható sérülésektől mentes akkumulátorok nem tartoznak a veszélyes áruk közé, amennyiben védve vannak rövidre zárástól, csúszástól, feldöntéstől, illetve sérüléstől, és függőlegesen, szabályosan és biztonságos módon vannak csomagolva raklapokon, illetve fadládákban. Sérült akkumulátordobozok esetében a nemzeti rendeletek tartandók be (veszélyes áruk).
  • Tárolás
A VRLA cellák és monoblokkok szállítása feltöltött és működésre kész állapotban történik. Száraz és hűvös, illetve hideg helyen
tárolandók, melegtől, vegyszerektől, gőzöktől és közvetlen napfénytől távol. Az MVR kategóriába tartozó akkumulátorok átlagos önkisülési értéke 20 °C hőmérsékleten kevesebb, mint 2,5 % havonta, ami újratöltés nélküli 12 hónapos polcon tárolási időtartamot biztosít.
Amikor egy átlagos egység feszültsége 2,06 V/cella alá esik, azt újra kell tölteni 2,27 V/cella ± 1% teljesítmény mellett minimum 48 óráig. Megjegyzendő, hogy az alacsonyabb környezeti hőmérsékletek (T<10°C) hosszabb tárolási időket tesznek lehetővé.
  • Kicsomagolás
Ellenőrizze a szállítási mennyiségeket, az esetleges szállítási sérüléseket és minden egyes egység feszültségét. A feszültségnek minimum 2,02 V-nak kell lennie cellánként. Az ezen érték alatti feszültség azt jelzi, hogy helyreállíthatatlan kár következett be a szállítás, illetve a tárolás közben és cserére van szükség. További információk beszerzése érdekében vegye fel a kapcsolatot munkatársainkkal. Amennyiben az egységet meg kell tisztítani, csak vízzel nedvesített ruhát használjon. Sohase használjon permetező szereket, vegyszereket, oldószereket és toll portalanítót.
  • Telepítési biztonsági intézkedések
Az akkumulátorokat olyan száraz és szellőztetett helyre telepítse, melynek környezeti hőmérséklete a lehető legközelebb van a 20 °C-hoz, és közvetlen napfénytől távoli. Határozottan ajánlott képzett és védőfelszereléssel ellátott személyzet igénybevétele az akkumulátorok telepítéséhez. Gondoskodjon a polcok, a szekrények és a polcos szekrények stabilitásáról, a cellák és a monoblokkok telepítése előtt. Kerülje a nyílt lángokat, az elektrosztatikus kisüléseket, szikrákat és ruházattal, ékszerekkel, karórákkal és eszközökkel bekövetkező zárt áramköröket az akkumulátor telepítésekor és üzemeltetésekor.
 
  • Telepítés
Kiszereléskor a negatív (-) sarut kell elsőként eltávolítani. Beszereléskor pont fordítva,  a pozitív (+) sarut kell elsőként csatlakoztatni az új akkumulátor sarujához!
 
 
  • Egységek közti csatlakozások
Ellenőrizze az egységek polaritását és feszültségét az egységek közti csatlakozások létrehozatala előtt. Csak a gyártó által biztosított, illetve előírt csatlakozókat és tartozékokat használjon. Gondoskodjon arról, hogy minimum 8-10 mm légtér legyen az egységek között, és az egységek és a ház falai között a megfelelő légáramlás érdekében. Húzza meg a leszállított csavarokat 9±1 Nm forgatónyomatékkal. Ellenőrizze, hogy egyetlen csavart sem hagyott-e ki. A biztosított kenőzsírral kenje meg a csatlakozópontokat. A csatlakozókat, a csatlakozópontokat és a kábelrögzítőket fedje le szorosan a biztosított szigetelő
fedelekkel.
  • Akkumulátor sorok párhuzamosan kötése
Két vagy több sorba kötött akkumulátort azonos ellenállású kábelekkel kössön párhuzamosan, de csak a sorba kötött  akkumulátorok végső csatlakozópontjainál. Gondoskodjon arról, hogy minden egyes sorba kötött akkumulátor sor fel legyen szerelve egy árammegszakítóval és egy biztosítékkal.
Párhuzamosan kötött akkumulátorok esetén csak az állandó feszültség melletti töltés fogadható el.
  • Csatlakoztatás a töltőberendezéshez, illetve külső áramkörökhöz
Ellenőrizze a teljes akkumulátor és az akkumulátor sorok feszültségét és polaritását. Gondoskodjon arról, hogy a töltőberendezés, illetve az egyenirányító készülék a megfelelő float töltési feltételek szerint legyen beállítva, mely 2,27 V/cella ± 1% 20 °C-on. Áramtalanítsa a töltőberendezést, illetve az egyenirányító készüléket. Először csatlakoztassa az akkumulátor pozitív (+) csatlakozópontját a töltőberendezés, illetve a külső áramkör pozitív (+) csatlakozópontjához és az akkumulátor
negatív (-) csatlakozópontját a töltőberendezés, illetve a külső áramkör negatív (-) csatlakozópontjához. Kisebb szikrázás
bekövetkezhet csatlakoztatáskor.
  • Indítás
A teljes telepített egységet a töltőberendezés szállítójának útmutatása szerint indítsa el. Az akkumulátor működésére, feltöltési feltételeire, karbantartására és felülvizsgálatára vonatkozó útmutatások az Üzemeltetési Utasításokban találhatók. Szükség esetén vegye fel a kapcsolatot a gyártóval, illetve a helyi eladójával.
  • Vészjelzések
Az akkumulátor szabaddá tett fém részei veszélyes feszültség alatt lehetnek. Telepítés hermetikusan elzárt térrészekbe nem engedélyezett. Amennyiben az akkumulátorok telepítése kapcsoló térrészekbe történik, gondoskodjon a megfelelő légcseréről. Az elemeket, illetve a monoblokkokat sohasem emelje meg a csatlakozópontoknál fogva. A cellákat és a monoblokkokat csak az engedélyezett irányba telepítse.
Az Önök által vásárolt termék az ISO 9002 minőségbiztosítási rendszer által megkövetelt normák szerint, folyamatos minőség-ellenőrzés mellett készült, ezért helyes beszerelés esetén problémamentesen működik.


Fogalomtár / Akkumulátor:

Akkumulator

Tippek és tanácsok

Akkumulátor beépítési és karbantartási tanácsokl
Akkumulator hibakeresés
Akkumulátor meghibásodási okok
Akkumulátor tárolási tanácsok
Akkumulátor tesztelés
Akkumulátor vásárlási tanácsok

 

Lásd még videofilmjeinket :

Akku bikakábelezése   Akku, generátor töltés ellenőrzése   Akkumlátor folyadékszint ellenőrzése

Ismerje meg termékeinket !

Jó autózást és balesetmentes közlekedést kívánunk!